paperclip paperclip

Територія обслуговування, закріплена за закладом

 

Україна

Селищенська сільська рада

Тиврівського району Вінницької області

 

В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

17.04.2019                                                                                                     №39

                                                         с. Селище

 

Про закрiплення територiї обслуговування

за закладом загальної середньої освіти

 

Керуючись ст. 32 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», ст. 66 Закону України «Про освiту», п. 1 ст. 18 Закону України «Про загальну середню освiту», Порядком ведення облiку дiтей шкiльного вiку та учнiв, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення облiку дiтей шкiльного вiку та учнiв», з метою обліку дітей і підлітків, виконавчий комітет Селищенської сільської ради                          

  ВИРIШИВ:

1.Закрiпити за закладом загальної середньої освіти (загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів с. Селище) територію обслуговування: с. Селище та с. Урожайне Тиврівського району Вінницької області.

2. Директору загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сагадіній О.Ю.:

2.1. призначити  відповідальну особу за створення та постійне оновлення реєстру дітей шкільного віку та учнів відповідно до закріпленої території обслуговування;

2.2. до 01 травня 2019 року проiнформувати батькiв та учнiв про закрiплену за закладом освіти територiю обслуговування;

2.3. при комплектуваннi 1 класу забезпечити охоплення навчанням усiх дiтей, якi проживають на закрiпленій територiї обслуговування;

2.4. забезпечити  облiк дiтей шкiльного вiку та учнiв, якi проживають на закрiпленій територiї обслуговування, вiдповiдно до Порядку ведення облiку дiтей шкiльного вiку та учнiв, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд13.09.2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення облiку дiтей шкiльного вiку та учнiв».

3.Рiшення виконавчого комiтету вiд 22.03.2018 р. №27 «Про закрiплення територiї обслуговування за загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів села Селище» вважати таким, що втратило чиннiсть.

4.Контроль за виконанням рiшення покласти на секретаря сільської ради Криницьку О.В.

 

Сільський голова                                                        В.М.Слободян