Методична робота

  •  

 

 

Науково-методична робота -На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції «Нової української школи», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової загальної середньої освіти, інших нормативних документів України «Про освіту», річного плану Селищенського ліцею схваленого на засіданні педагогічної ради від 31.08.2022 року протокол № 1 та з метою вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення теоретичної, методичної та  професійної  підготовки  педагогічних  працівників, рівня ефективності методичної роботи, науково-методична робота Селищенського  ліцею у 2022-2023 навчальному році спрямована на вирішення науково-методичної проблеми«Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти як інструмент створення конкурентоспроможного закладу освіти з безпечним, безбар’єрним, комфортним освітнім середовищем, високою корпоративною культурою, який надає якісні освітні послуги завдяки безперервному професійному зростанню працівників засобами проєктних технологій».

Місія методичної роботи в сучасних умовах полягає у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку).

Метою сучасної методичної роботи є створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизується в завданнях:

  • створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо. Напрямами опосередкованого інформування можуть бути сучасні тренди в освіті, успішні практики, педагогічні відкриття, альтернативні думки, дискусії тощо;
  • створити методичну афішу (анонс науково-методичних заходів, які будуть проводитися на міському, обласному та всеукраїнському рівнях: безкоштовні або за кошти учасників тренінги, квести, семінари, конференції, екскурсії, вебінари тощо, які проходять як у робочі, так і у вихідні дні). Учитель відповідно до власного педагогічного інтересу зможе обрати види, форми, суб’єктів освітньої діяльності та сформувати індивідуальний навчальний план;
  • створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у методичній роботі закладу освіти, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;
  • організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку, індивідуального плану професійного вдосконалення;
  • спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу.

Це має забезпечити результат: задоволення професійного інтересу кожного вчителя, високий рівень його особистісного професійного розвитку, що виявляється в удосконаленні педагогічної діяльності.