paperclip paperclip

Методична робота

Науково-методична робота -На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції «Нової української школи», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової загальної середньої освіти, інших нормативних документів України «Про освіту», річного плану Селищенського ЗЗСО І-ІІІ ст. схваленого на засіданні педагогічної ради від 30.08.2021 року протокол № 1 та з метою вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення теоретичної, методичної та  професійної  підготовки  педагогічних  працівників, рівня ефективності методичної роботи, науково-методична робота Селищенського ЗЗСО І-ІІІ ст. у 2021-2022 навчальному році спрямована на вирішення науково-методичної проблеми: «Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка прагне до навчання, готова до свідомого вибору та самореалізації».

Місія методичної роботи в сучасних умовах полягає у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку).

Метою сучасної методичної роботи є створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизується в завданнях:

Це має забезпечити результат: задоволення професійного інтересу кожного вчителя, високий рівень його особистісного професійного розвитку, що виявляється в удосконаленні педагогічної діяльності.