Бібліотека

 

Бібліотека Селищенського ліцею є невід`ємною ланкою освітнього процесу. Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу освіти.

Творчу атмосферу та домашній затишок у бібліотеці нашої школи створює бібліотекар - Чернишова Тетяна Миколаївна.

У своїй роботі бібліотека керується основними нормативно-правовими документами:

Робота шкільної бібліотеки надзвичайно багатогранна.

Головним завданням роботи шкільної бібліотеки є виховання учнів здатних до творчості, ініціативи, адаптованих до конкретного вибору свого місця в житті, які є носієм кращих надбань національної та світової культури.

Основні напрямки роботи бібліотеки :

  • виховання в учнів інформаційної культури;
  • надання інформаційно-методичної допомоги адміністрації закладу освіти та вчителям в організації освітнього процесу;
  • надання інформаційно-методичної допомоги учням в оволодінні основами наук;
  • надання інформаційно-методичної допомоги батькам у розвитку інтересу до читання і виховання любові до книги;
  • розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи;
  • формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних функцій бібліотеки, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань;
  • всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;
  • координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

___________________________________________________________________________________________________________

Електронна бібліотека